html5中文学习网

您的位置: 首页 > 视频教程 > JS视频教程 » 正文

第七章 数组(65分钟)

[ ] 已经帮助:人解决问题

j2CHTML5中文学习网 - HTML5先行者学习网

难度系数:★★j2CHTML5中文学习网 - HTML5先行者学习网

学习目标:j2CHTML5中文学习网 - HTML5先行者学习网
1.理解掌握数组的概念j2CHTML5中文学习网 - HTML5先行者学习网
2.理解掌握数组各种常用的特性j2CHTML5中文学习网 - HTML5先行者学习网
3.熟练掌握数组中数据的存取操作j2CHTML5中文学习网 - HTML5先行者学习网
4.熟练掌握数组的各类操作和数组对象的常用方法j2CHTML5中文学习网 - HTML5先行者学习网

(责任编辑:html5先行者
推荐书籍
推荐资讯
关于HTML5先行者 - 联系我们 - 广告服务 - 友情链接 - 网站地图 - 版权声明 - 人才招聘 - 帮助